Pravidla pro ochranu osobních dat

  • Internetový obchod www.macickovy-hracky.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu www.macickovy-hracky.cz a budou zpracovány pouze pro účely plnění smluvních povinností prodávajícího a pro přímou komunikaci se zákazníkem.
  • Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, se kterými jsou podepsány příslušné smlouvy/dodatky o ochraně osobních údajů; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
  • Zákazník má právo kdykoli písemně prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu info@macickovy-hracky.cz požádat o změnu svých osobních údajů či vymazání, pokud nebrání vymazání jiná právní povinnosti. V takovém případě je prodávající nucen vymazat osobní údaje kupujícího v nejbližším možném termínu.

Soubory „Cookies“

  • Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory „Cookies“
  • „Cookies“ jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. 
  • „Cookies“ pomáhají například ke správné funkčnosti našich stránek, při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům a pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.
  • „Cookies“ nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na počítači návštěvníka. Většina Internetových prohlížečů umožňuje zakázat používání „Cookies“. Stránky vyžadující „Cookies“ po neakceptování prohlížečem však nemusí vždy fungovat správně.

Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.